W okresie od 1.06 do 31.08.2024 czas odpowiedzi na zapytania może być wydłużony. Dziękuję za cierpliwość!

Obraz natury | identyfikacja wizualna wystawy

branding
WERONIKA SZYCHOWSKA - projekt identyfikacji wizualnej wystawy: trzy warianty katalogów, pocztówki, plakat; sesja zdjęciowa obrazów i detali - faktur malarskich.

FONT
"Podium" z Warsaw Capitalics
IRMINA KUZIK - artystka, organizatorka wystawy

Projekt plakatu tworzą odseparowane od siebie warstwy - tła, typografii, faktur. Inspiracją do tego zabiegu była warstwowość malarstwa olejnego. Plakat zaprasza do zapoznania się z pracami malarskimi i nakłania do oglądania ich w skupieniu, zbliżeniu. Litery na plakacie układają się w motyw charakterystyczny dla obrazów - pion drzew.

Projekt graficzny został poprzedzony sesją fotograficzną obrazów - faktur, które stanowiły kluczową część projektu. Faktury zostały skadrowane w taki sposób, aby tworzyły ciekawe układy kolorystyczne z literami.

Pierwsza odsłona wystawy OBRAZ NATURY miała miejsce w maju 2021 roku w klubokawiarni Kipisz w Łodzi. Cykl obrazów artystki Irminy Kuzik to wnikliwe i wrażliwe spojrzenie na naturę. W ramach projektu identyfikacji wystawy wydrukowany został plakat promujący wydarzenie, pamiątkowe pocztówki oraz katalogi - w trzech wariantach.