Na marginesie. Kreatywne projektowanie graficzne

Exlibris

Weronika Szychowska - projekt i nadzór nad realizacją.
Listopad 2020
Projekt zrealizowany na zlecenie osoby prywatnej do prywatnego zbioru bibliotecznego.

Exlibris to przykład grafiki, która pozwala nam uczestniczyć w ręcznym łączeniu świata cyfrowego i fizycznego. Jest długowieczna – tak, jak same książki. Żyje bardzo długo na licznych podłożach i kontekstach. Wzór narysowany został szkicowo za pomocą ołówka, a następnie zaprojektowany w formie cyfrowej w formacie grafiki wektorowej.