Na marginesie. Projekty, które opowiadają historie.

ilustracja
WERONIKA SZYCHOWSKA
ilustracja

MY OWN FRECKLE
producent
Promocja projektu Olsza Grochowska x Wall Gallery x Koalicja Ratujmy Rzeki

2020

Treść ilustracji jest skupiona wokół naturalnego życia rzeki - jako domu zwierząt, szlaku wędrówek ptaków i ryb, jak i naturalnego miejsca odpoczynku dla człowieka.