Na marginesie. Kreatywne projektowanie graficzne

Jaśnie Myśli

wydawnictwa
KAROLINA WŁODARCZYK, WERONIKA SZYCHOWSKA - opracowanie graficzne, skład tekstu, przygotowanie do druku, sesja studyjna

2020
JAŚNIE PLAN
www.jasnieplan.pl