Na marginesie. Projekty, które opowiadają historie.

Exlibris

akcydensy
Weronika Szychowska - projekt i nadzór nad realizacją.
Listopad 2020
Projekt zrealizowany na zlecenie osoby prywatnej do prywatnego zbioru bibliotecznego.

Ekslibris to przykład grafiki, która pozwala nam uczestniczyć w ręcznym łączeniu świata cyfrowego i fizycznego. Żyje bardzo długo - długowiecznie jak książki, na różnych podłożach i w licznych kontekstach. Wzór narysowany został szkicowo z pomocą ołówka, a następnie zaprojektowany w formie cyfrowej w formacie grafiki wektorowej.