Na marginesie. Kreatywne projektowanie graficzne

Etnos Serbski

wydawnictwa
WERONIKA SZYCHOWSKA
Projekt okładki, opracowanie graficzne materiałów kartograficznych

PIOTR KRĘZEL
Autor publikacji, autor opracowania historycznego i merytorycznego materiałów kartograficznych

ŁUKASZ UMIŃSKI
sesja studyjna książki

FONTY
HENECZEK / threedotstype.com
Autor: Nika Langosz

NOCTURNE / capitalics.wtf
Autor: Mateusz Machalski

Materiał źródłowy okładki:
Zbiory Biblioteki Narodowej POLONA / polona.pl

Listopad 2020
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
2021

Publikacja „Etnos Serbski” autorstwa Piotra Kręzela, ukazała się w druku nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego. Zadanie projektowe obejmowało projekt okładki oraz opracowanie graficzne materiałów kartograficznych.

Pierwszym etapem prac było ujednolicenie zróżnicowanych wielkością i stopniem szczegółowości materiałów źródłowych. Pracom towarzyszyła selekcja informacji autoryzowana przez Autora publikacji.

Istotnym etapem pracy było opracowanie kolorystyki i dobór fontów. Aby osiągnąć zamierzony, „akademicki” charakter infografik w pracy wykorzystano krój Heneczek zaprojektowany w pracowni typograficznej Three Dots Type, natomiast kolorystyka została zainspirowana mapami drukowanymi w ubiegłym wieku.

Powstało pięć spójnych infografik obrazujących badania opisywane w treści książki.

Projekt okładki również opiera się na materiałach źródłowych. Wybrana propozycja zawiera w tle mapę dostępną w internetowych zasobach biblioteki POLONA. Tytuł złożono krojem Nocturne, autorstwa projektanta Mateusza Machalskiego.